log

nánás pro cultura nonprofit kft

Kötelező nyilvánosság

Adat

Közzététel

I. ALAPADATOK

Cégnév

Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft.

email

info@nanasvmk.hu

telefon

06-52-382-400; 06-70-372-1494

cím

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat részesedése

Jelenleg nincs a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat

II. SZERVEZETI STRUKTÚRA, SZABÁLYOZÁSOK

A szervezeti felépítés

Szervezeti felépítés

Vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok, bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók

Szilágyi Erzsébet
ügyvezető

Szabónét Tóth Judit
ügyvezető-helyettes

Felügyelőbizottsági tagok:

  • Szűcsné dr. Sebestyén Irén
  • Lakatos Ádám
  • Uri Dénes Mihály

Bankszámla feletti rendelkezésre jogosult:
Szilágyi Erzsébet

Fogyasztóvédelmi referens elérhetősége

 

A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, iratok, szervezeti és működési szabályzat, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

-Közművelődési megállapodás 2020

-Közművelődési megállapodás 2017

-Közszolgáltatási szerződés
Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. SZMSZ 
-Adatvédelmi szabályzat


-Hajdúnánás Város Közművelődési Koncepciója 2017-2020

III. Alaptevékenysége, feladat- és hatáskör

Főtevékenység

 Egyébb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

Az ellátott közfeladat

Közművelődés

A közfeladatot ellátó szervezet által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások

Közművelődési tevékenység
Kéky Lajos Városi Művelődési Központ működtetése

Bocskai Filmszínház és Ifjúsági ház működtetése


Hajdúnánási Televízió működtetése
Hajdúnánási Újság kiadása
 

A fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai

Jelenleg nincs a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat

Nyilvános kiadványok

Hajdúnánási Újság

A testületi szerv esetén azokra testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége.

Jelenleg nincs a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat

 

 

IV. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL KIÍRT PÁLYÁZATOK SZAKMAI LEÍRÁSA

A kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

Jelenleg nincs a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat

A közzétett hirdetmények, közlemények

Jelenleg nincs a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat

Különös közzétételi lista

Jelenleg nincs a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat

Az egyedi közzétételi lista

Jelenleg nincs a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat

V. KÖZÉRDEKŰ ADATOK IGÉNYLÉSE

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Közérdekű Adatszolgáltatási Szabályzat

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

Közérdekű Adatszolgáltatási Szabályzat

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Közérdekű Adatszolgáltatási Szabályzat

Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Közérdekű Adatszolgáltatási Szabályzat

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Jelenleg nincs a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Jelenleg nincs a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Jelenleg nincs a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat

A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft.irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervezet

Jelenleg nincs a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat

Alapított közalapítványok

Jelenleg nincs a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat

Alapított költségvetési szerv adatai

Jelenleg nincs a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat

VII. A MŰKÖDÉS TÖRVÉNYESSÉGE, ELLENŐRZÉSEK

Az alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

Jelenleg nincs a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Jelenleg nincs a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat

A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

Jelenleg nincs a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat

A  jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 2013. évi kulturális statisztikája

Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 2014. évi kulturális statisztikája

Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 2015. évi kulturális statisztikája

Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 2017. évi kulturális statisztikája

Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 2018. évi kulturális statisztikája

Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 2019. évi kulturális statisztikája

Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 2020. évi kulturális statisztikája

Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 2021. évi kulturális statisztikája

Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 2022. évi kulturális statisztikája

VIII. KÖLTSÉGVETÉSEK, BESZÁMOLÓK

Üzleti tervek

Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. Üzleti Terve 2014.

Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. Üzleti terve 2015.

Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. Üzleti terve 2016.

Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. Üzleti terve 2017.

Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. Üzleti terve 2018.

Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. Üzleti terve 2019.

Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 2020 Üzleti tervének Polgármesteri Határozata.

Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. Üzleti terve 2021.

Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. Üzleti terve 2022_1es változat.

Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. Üzleti terve 2022_2es változat.

Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. Üzleti terve 2023.

A számviteli törvény szerinti beszámolók

Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolója

Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolója

Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója

Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolója

Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolója

Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolója

Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolója

Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolója

Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolója

Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolója

Közfeladat ellátási beszámoló

Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 2014. évi Közművelődési beszámolója

Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 2015. évi Közművelődési beszámolója

Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 2016. évi Közművelődési beszámolója

Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 2017. évi Közművelődési beszámolója

Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 2018. évi közfeladat ellátási beszámolója

Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 2019. évi közfeladat ellátási beszámolója

Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 2020. évi közfeladat ellátási beszámolója

Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 2021. évi közfeladat ellátási beszámolója

Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 2022. évi közfeladat ellátási beszámolója

 

IX. FOGLALKOZTATÁS

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

Munkabérek, juttatások

A közfeladatot ellátó szervezetnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.

 

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény  szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjének az adatai

Jelenleg nincs a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat

X. SZERZŐDÉSEK

Az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő vagy azt meghaladó árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések

 

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Jelenleg nincs a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

Jelenleg nincs a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Kreatív kultúrák zászlóshajója

Kreatív kultúrák zászlóshajója - sajtóközlemény

LEADER – Kendereskert

MVH határozat - Kendereskert

LEADER – Közösségi tér –pince

MVH határozat - Közösségi tér - pince

XI. KÖZBESZERZÉSEK

Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Jelenleg nincs a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat

esemnynaptr

2023 - Jnius
elre nyl
HKSZCSPSZV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
2023 - Jlius
vissza nyl elre nyl
HKSZCSPSZV
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
2023 - Augusztus
vissza nyl elre nyl
HKSZCSPSZV
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
2023 - Szeptember
vissza nyl elre nyl
HKSZCSPSZV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
2023 - Oktber
vissza nyl elre nyl
HKSZCSPSZV
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
2023 - November
vissza nyl elre nyl
HKSZCSPSZV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
2023 - December
vissza nyl elre nyl
HKSZCSPSZV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
2024 - Janur
vissza nyl elre nyl
HKSZCSPSZV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
2024 - Februr
vissza nyl elre nyl
HKSZCSPSZV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829
2024 - Mrcius
vissza nyl elre nyl
HKSZCSPSZV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
2024 - prilis
vissza nyl elre nyl
HKSZCSPSZV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
2024 - Mjus
vissza nyl elre nyl
HKSZCSPSZV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
2024 - Jnius
vissza nyl elre nyl
HKSZCSPSZV
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
2024 - Jlius
vissza nyl elre nyl
HKSZCSPSZV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
2024 - Augusztus
vissza nyl elre nyl
HKSZCSPSZV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
2024 - Szeptember
vissza nyl elre nyl
HKSZCSPSZV
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
2024 - Oktber
vissza nyl elre nyl
HKSZCSPSZV
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
2024 - November
vissza nyl elre nyl
HKSZCSPSZV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
2024 - December
vissza nyl elre nyl
HKSZCSPSZV
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
2025 - Janur
vissza nyl elre nyl
HKSZCSPSZV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
2025 - Februr
vissza nyl elre nyl
HKSZCSPSZV
12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728
2025 - Mrcius
vissza nyl elre nyl
HKSZCSPSZV
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
2025 - prilis
vissza nyl elre nyl
HKSZCSPSZV
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
2025 - Mjus
vissza nyl elre nyl
HKSZCSPSZV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
2025 - Jnius
vissza nyl
HKSZCSPSZV
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

hirdetsek

Médiaszolgáltatóink

A Hajdúnánási Televízió médiaszolgáltatói tevékenységének, valamint műszaki fejlesztésének támogatója

www.aszakkor.hu

nánás pro cultura nonprofit kft

powered by .G.I.-CMS 1.17
admin