log

nánás pro cultura nonprofit kft

Helyi felhívások

KÖZLEMÉNY

A TOP 7.1.1-16-H-075-1, a A TOP 7.1.1-16-H-075-2,  a A TOP 7.1.1-16-H-075-3,  a A TOP 7.1.1-16-H-075-4,  a A TOP 7.1.1-16-H-075-5 valamint a  A TOP 7.1.1-16-H-075-6 kódszámú helyi felhívásokkal kapcsolatban a módósítás értelmében a helyi felhívások 3.5.2 fejezetében a pénzügyi elszámolás (záró kifizetési igénylés) benyújtási határideje 2021.12.31-re módosul.
________________________________________________________________________

„A Művelődési Központ és a Városi Televízió eszközállományának fejlesztése, a Művelődési Központ szociális helyiségeinek felújítása” című, TOP-7.1.1-16-H-075-6 kódszámú felhívás 3.5.2. fejezetében rögzített projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolás (záró kifizetési igénylés) benyújtási határidejének 2021.12.31-re történő módosítása vált szükségessé.

A módosítási igényt az Irányító Hatóság 2020.01.27-én jóváhagyta.

a módosító válasz dokomentuma itt tölthető le

________________________________________________________________________

KÖZLEMÉNY

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy a TOP CLLD munkaszervezet 2019.02.04. napon az ügyfélfogadási idejét 19:00-ig meghosszabbítja.

________________________________________________________________________

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy a TOP CLLD keretében megjelent TOP-7.1.1-16-H-075-2 kódszámú,"Beruházások és beszerzések a város közösségi tereinek, zöldfelületeinek rendezésére, funkcióbővítésére, a kulturális örökség megóvására." című helyi felhívás 2019.02.04. nappal, az Irányító Hatóság jóváhagyásával az alábbiak szerint módosult.

4.1. Támogatást igénylők köre fejezetben a potenciális támogatást igénylők közé felvételre került a helyi önkormányzat (GFO 321), valamint helyi önkormányzati költségvetési szerv (GFO 322)

a dokomentum itt letölthető

________________________________________________________________________
 
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy a TOP CLLD keretében megjelent TOP-7.1.1-16-H-075-4 kódszámú, "A járásközponti szerep erősítése és helyi tudatosítása népesség-megtartó beavatkozások, és generációk közötti kapcsolatteremtés útján" című helyi felhívás 2018.10.25. nappal, az Irányító Hatóság jóváhagyásával az alábbiak szerint módosult.
4.3.1. A helyi támogatási kérelem HACS-hoz történő benyújtásának határideje 2019.02.04. napra,
4.3.1 Az értékelési határnapok
2018.12.04.
2019.01.04.
2019.02.04. dátumra módosultak.
________________________________________________________________________
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy a TOP CLLD keretében megjelent TOP-7.1.1-16-H-075-2 kódszámú, "Beruházások és beszerzések a város közösségi tereinek, zöldfelületeinek rendezésére, funkcióbővítésére, a kulturális örökség megóvására." című helyi felhívás 2018.10.25. nappal, az Irányító Hatóság jóváhagyásával az alábbiak szerint módosult.
4.3.1. A helyi támogatási kérelem HACS-hoz történő benyújtásának határideje 2019.02.04. napra,
4.3.1 Az értékelési határnapok
2018.12.04.
2019.01.04.
2019.02.04. dátumra módosultak.

 

 

1. sz. HHK Felhívás  2. sz. HHK Felhívás  3. sz. HHK Felhívás  4. sz. HHK Felhívás
5. sz. HHK Felhívás  6. sz. HHK Felhívás

 

A MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS A VÁROSI TELEVÍZIÓ ESZKÖZÁLLOMÁNYÁNAK FEJLESZTÉSE, A MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZOCIÁLIS HELYISÉGEINEK FELÚJÍTÁSA

TOP-7.1.1-16-H-075-6

A Művelődési Központ és a Városi Televízió eszközállományának fejlesztése, a Művelődési Központ szociális helyiségeinek felújítása

A felhívás indokoltsága és célja

A HKFS-ben leírtak szerint a város közösségében és vezetésében az elmúlt években erős transzparencia vált jellemzővé, amely mára már hagyományosan bevett értékké, és határozott közösségi elvárássá fejlődött. Jó példája ennek a számtalan lakossági fórum és az aktív kisközösségi élet. Az átláthatóság és a közösség kulturális szerep magas színvonalon való betöltése érdekében meg kell újítani a városi televízió és a Művelődési Központ eszközállományát is. Szükséges kialakítani a város korszerű Művelődési Központját, amely a későbbiekben teret biztosít a kulturális és közösségi rendezvényeknek. A szóban forgó intézmények a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft fenntartásában működnek, eszközállományuk, a művelődési ház jelenlegi állapota és felszereltsége korlátozottan alkalmas arra, hogy a város „megszokott” közösségén túlmutató rendezvényeknek adjon otthont, a modern technikai elvárásoknak megfeleljen. A fejlesztés által színvonalasabbá válik továbbá a városmarketing is.

 

Támogatást igénylők köre

nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572)

 

Rendelkezésre álló forrás

69 000 000 Ft

Támogatott támogatási kérelmek várható száma

1 darab

Az igényelhető támogatás összege

max: 69 millió Ft, a támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a

Támogatási kérelem benyújtási időszaka

2018. szeptember 09-2018.december 09-ig.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

12 hónap, maximum 2019.december 31.

A támogatás forrása

Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja

MELLÉKLETEK

Felhívás

Felhívás szakmai mellékletei

Általanos útmutató a helyi felhivásokhoz
Helyi felhivashoz kapcsolódó jogszabalyok
Fogalomjegyzék
Kommunikaciós csomagok keretében elszámolható költségek
Támogatói okirat sablon
Helyi támogatási kérelem adatlap
Likviditasi terv sablon

Beszerzendő eszközök listája

vissza az oldal tetjére

HHK-FELHÍVÁS BERUHÁZÁSOK A ZÖLDFELÜLETEK RENDEZÉSÉRE

TOP-7.1.1-16-H-075-2

Beruházások és beszerzések a város közösségi tereinek, zöldfelületeinek rendezésére, funkcióbővítésére, a kulturális örökség megóvására.

A felhívás indokoltsága és célja

A HKFS-ben leírtak szerint a városban található zöldterületek nagysága a lakosság meglévő és ösztönözni kívánt szabadidős és sport tevékenységeihez, újak kialakítása szükséges. A cél, hogy a meglévő zöldterületek rendezése folytatódjon, fásítással-cserjésítéssel és füvesítéssel a környezet barátságosabb, rendezettebb legyen. Az aktív közösségi élet eddig is komoly beruházásokat töltött meg élettel (pl. Pinceklub), de a város közösségi hagyományai további fejlesztéseket tesznek indokolttá. A művelet hozzájárul ahhoz, hogy a közösségi élet színtereinek színvonala fejlődjön. A meglévő kulturális örökség védelme továbbá a helyi közösség egyik alapvető elvárása.

 

Támogatást igénylők köre

Korlátolt felelősségű társaság (GFO 113)

Részvénytársaság (GFO 114)

Szociális szövetkezet (GFO 121)

Betéti társaság (GFO 212)

Egyéni cég (GFO 213)

Egyéni vállalkozó (GFO 231)

Adószámmal rendelkező magánszemély (GFO 233)

Sportegyesület (GFO 521)

Egyéb egyesület (GFO 529)

Egyéb alapítvány (GFO 569)

Nonprofit gazdasági társaság (GFO 573)

Társasház (GFO 692)

Rendelkezésre álló forrás

43 114 000 Ft

Támogatott támogatási kérelmek várható száma

5-14 darab

Az igényelhető támogatás összege

min. 3 millió- max. 8 millió Ft, a támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a

Támogatási kérelem benyújtási időszaka

2018. október 01-2019. január 04-ig.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

24 hónap

A támogatás forrása

Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja

MELLÉKLETEK

Felhívás

Módosított Felhívás: 2021. 03. 25

Felhívás szakmai mellékletei

Általanos útmutató a helyi felhivásokhoz
Helyi felhivashoz kapcsolódó jogszabalyok
Fogalomjegyzék
Kommunikaciós csomagok keretében elszámolható költségek
Költség-haszon elemzés minta
Támogatói okirat sablon
Helyi támogatási kérelem adatlap
Likviditasi terv sablon
4.számú melléklet-beruházási terv sablon

vissza az oldal tetjére

HHK-FELHÍVÁS HAJDÚNÁNÁS PERIFÉRIÁINAK FEJLESZTÉSE

TOP-7.1.1-16-H-075-5

 

Hajdúnánás perifériáinak fejlesztése

A felhívás indokoltsága és célja

A HKFS-ben leírtak szerint a város viszonylag nagy közigazgatási területe, a kiterjedt tanyavilág, valamint Tedej városrész relatív távoli elhelyezkedése indokolttá teszi, hogy külön figyelem összpontosuljon a város magterületétől távol eső részekre.

Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek, valamint a HKFS-ben megfogalmazott következő specifikus célnak: Település megtartó képességének és központi szerepének erősítése.

 

Támogatást igénylők köre

Egyéb alapítvány (GFO 569)

Egyéb egyesület (GFO 529)

 

Rendelkezésre álló forrás

20 000 000 Ft

Támogatott támogatási kérelmek várható száma

1 darab

Az igényelhető támogatás összege

min. 10 millió- max. 20 millió Ft, a támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a

Támogatási kérelem benyújtási időszaka

2018. október 01-2019. január 04-ig.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

24 hónap

A támogatás forrása

Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja

MELLÉKLETEK

Felhívás

Módosított Felhívás: 2021. 03. 25

Felhívás szakmai mellékletei

Általanos útmutató a helyi felhivásokhoz
Helyi felhivashoz kapcsolódó jogszabalyok
Fogalomjegyzék
Kommunikaciós csomagok keretében elszámolható költségek
Költség-haszon elemzés minta
Támogatói okirat sablon
Helyi támogatási kérelem adatlap
Likviditasi terv sablon
4.számú melléklet-beruházási terv sablon

vissza az oldal tetjére

HHK-FELHÍVÁS PROGRAMOK AZ EGÉSZSÉGKULTÚRA, A MEGELŐZÉS, A KÖZÖSSÉGI ÉLET ÉS A HELYI IDENTITÁS MEGERŐSÍTÉSÉRE

TOP-7.1.1-16-H-075-1

Programok az egészségkultúra, a megelőzés, a közösségi élet és a helyi identitás megerősítésére

A felhívás indokoltsága és célja

A művelet alapvető célja, hogy a helyi közösségek részvételével megrendezésre kerülő rendezvények hozzájáruljanak a város járás központi szerepének megerősítéséhez, a közösségi élet fejlesztéséhez, magasabb színvonalon történő megvalósításához, ezen keresztül a helyi identitás megalapozásához, megerősítéséhez. A meglévő és fejlesztendő közösségi terek megfelelő mennyiségű és színvonalú közösségi és kulturális programmal töltendőek meg. Ezek alapja a város erős közösségi összetartása, az ápolt hagyományok és a hajdú identitás.

Ezen túl a művelet célja, hogy a lakosság egészségi állapota javuljon, a prevenciónak köszönhetően időben észleljék a jelentkező problémákat. Ezek alapja a tudatos táplálkozás, egészséges életmód ismereteinek közvetítése a lakosság felé, a megrendezésre kerülő rendezvényeken keresztül. Ennek köszönhetően a lakók tudatosan tudnak tenni saját magukért.

 

Támogatást igénylők köre

Helyi Önkormányzat (GFO 321)

Helyi Önkormányzati Költségvetési szerv (GFO 322)

Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572)

 

Rendelkezésre álló forrás

33 700 000 Ft

Támogatott támogatási kérelmek várható száma

2-7 darab

Az igényelhető támogatás összege

min. 4,5 millió- max. 15 millió Ft, a támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a

Támogatási kérelem benyújtási időszaka

2018. október 01-2019. január 04-ig.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

24 hónap

A támogatás forrása

Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja

MELLÉKLETEK

Felhívás

Módosított Felhívás: 2021. 03. 25

Módosított Felhívás: 2023. 02. 07.

Felhívás szakmai mellékletei

Általanos útmutató a helyi felhivásokhoz
Helyi felhivashoz kapcsolódó jogszabalyok
Fogalomjegyzék
Kommunikaciós csomagok keretében elszámolható költségek
Költség-haszon elemzés minta
Támogatói okirat sablon
Helyi támogatási kérelem adatlap
Likviditasi terv sablon

5.számú melléklet programterv sablon
6.számú melléklet költségterv sablon

vissza az oldal tetjére

HHK-FELHÍVÁS JÁRÁSKÖZPONTI SZEREP ERŐSÍTÉSE ÉS HELYI TUDATOSÍTÁSA NÉPESSÉG-MEGTARTÓ BEAVATKOZÁSOK, ÉS GENERÁCIÓK KÖZÖTTI KAPCSOLATTEREMTÉS ÚTJÁN

TOP-7.1.1-16-H-075-4

A járásközponti szerep erősítése és helyi tudatosítása népesség-megtartó beavatkozások, és generációk közötti kapcsolatteremtés útján

 

A felhívás indokoltsága és célja

A város meghatározó szereppel bír a járáshoz tartozó települések között: az Észak-Hajdúság központja. Ezen túl a város adminisztratíve felelős még Folyás, Újtikos és Tiszagyulaháza községekért is. Ez a szerep tehát kiterjed a tágabb közösségért történő felelősségvállalásra is. Jelenleg stagnál a város lakosságszáma, de a népesség a 25 évvel ezelőtti szinthez képest 10%-kal csökkent, főként a fiatalok elvándorlása miatt. A művelet ennek a trendnek is ellene kíván hatni. Ugyanezen időben arányaiban megnövekedett az időskorúak száma, amely a korosztályok közötti interakcióra bátorító beavatkozásokat igényel. Ez kölcsönös előnyökkel jár, és az elvándorlás ellen hathat. A befogadó és együttműködő attitűdöt életmóddá kell tenni. A város ifjúsági stratégiája erősíti az ezen műveleten belül megvalósítható projekteket.

 

Támogatást igénylők köre

Korlátolt felelősségű társaság (GFO 113)

Részvénytársaság (GFO114)

Betéti társaság (GFO117)

Szociális szövetkezet (GFO121)

Egyéb szövetkezet (GFO129)

Egyéni cég (GFO 213)

Egyéni vállalkozás (GFO 231)

Adószámmal rendelkező magánszemély (GFO 233)

Helyi Önkormányzat (GFO 321)

Helyi Önkormányzati Költségvetési szerv (GFO 322)

Sport egyesület (GFO 521)

Polgárőr Egyesület (GFO 526)

Egyéb egyesület (GFO 529)

Egyház (GFO 551)

Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572)

Egyéb alapítvány (GFO 569)

Társasház (GFO 692

Rendelkezésre álló forrás

33 000 000 Ft

Támogatott támogatási kérelmek várható száma

7-66 darab

Az igényelhető támogatás összege

min. 0,5 millió- max. 4,5 millió Ft, a támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a

Támogatási kérelem benyújtási időszaka

2018. október 01-2019. január 04-ig.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

24 hónap

A támogatás forrása

Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja

MELLÉKLETEK

Felhívás

Módosított Felhívás: 2021. 03. 25

Módosított Felhívás: 2023. 02. 07

Felhívás szakmai mellékletei

Általanos útmutató a helyi felhivásokhoz
Helyi felhivashoz kapcsolódó jogszabalyok
Fogalomjegyzék
Kommunikaciós csomagok keretében elszámolható költségek
Költség-haszon elemzés minta
Támogatói okirat sablon
Helyi támogatási kérelem adatlap
Likviditasi terv sablon

5.számú melléklet programterv sablon
6.számú melléklet költségterv sablon

vissza az oldal tetjére

HHK-FELHÍVÁS A VÁROS MARKETINGJÉNEK TÁMOGATÁSA

TOP-7.1.1-16-H-075-3

A város marketingjének támogatása, a lakosság bevonása közösségi környezetrendezés útján-programok, rendezvények

A felhívás indokoltsága és célja

A HKFS-ben leírtak szerint a településen megtartandó programok és a meglévő adottságok népszerűsítése szakértő beavatkozást feltételez. Nem elegendő a lehetőségek kínálatának biztosítása, ezekről a célcsoportokat célzottan tájékoztatni is kell, fel kell ébreszteni a belső és külső keresletet. A helyi programkínálat eddig korlátozott számú és körű látogatóközönségének növelése, a turizmus bevonzásának szükségessége indokolttá teszi az eddigiekhez képest célzottabb beavatkzásokat. Az így népszerűsíthető egyik helyi közösségi akció a zöldfelület rendezésében történő közösségi részvétel, amelyhez a város marketingjét szolgáló kezdeményezések társulnak.

Tekintettel arra, hogy a várost, a városban a zajló fejlesztéseket, valamint a lakosságot, a városi közösséget érintő fejleményeket kommunikáló marketing tevékenységet egy szervezet, a város önkormányzata látja el központi szereplőként, a jelen felhívásban meghirdetett beavatkozási műveletet indokolt kulcsprojektként kiemelni.

 

Támogatást igénylők köre

Helyi Önkormányzat (GFO 321)

 

Rendelkezésre álló forrás

16 550 000 Ft

Támogatott támogatási kérelmek várható száma

1 darab

Az igényelhető támogatás összege

16,55 millió Ft, a támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a

Támogatási kérelem benyújtási időszaka

2018. október 01-2019. január 04-ig.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

24 hónap

A támogatás forrása

Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja

 MELLÉKLETEK

Felhívás

Felhívás szakmai mellékletei

Általanos útmutató a helyi felhivásokhoz
Helyi felhivashoz kapcsolódó jogszabalyok
Fogalomjegyzék
Kommunikaciós csomagok keretében elszámolható költségek
Költség-haszon elemzés minta
Támogatói okirat sablon
Helyi támogatási kérelem adatlap
Likviditasi terv sablon

5.számú melléklet programterv sablon
6.számú melléklet költségterv sablon

vissza az oldal tetjére

esemnynaptr

2023 - Jnius
elre nyl
HKSZCSPSZV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
2023 - Jlius
vissza nyl elre nyl
HKSZCSPSZV
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
2023 - Augusztus
vissza nyl elre nyl
HKSZCSPSZV
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
2023 - Szeptember
vissza nyl elre nyl
HKSZCSPSZV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
2023 - Oktber
vissza nyl elre nyl
HKSZCSPSZV
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
2023 - November
vissza nyl elre nyl
HKSZCSPSZV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
2023 - December
vissza nyl elre nyl
HKSZCSPSZV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
2024 - Janur
vissza nyl elre nyl
HKSZCSPSZV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
2024 - Februr
vissza nyl elre nyl
HKSZCSPSZV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829
2024 - Mrcius
vissza nyl elre nyl
HKSZCSPSZV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
2024 - prilis
vissza nyl elre nyl
HKSZCSPSZV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
2024 - Mjus
vissza nyl elre nyl
HKSZCSPSZV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
2024 - Jnius
vissza nyl elre nyl
HKSZCSPSZV
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
2024 - Jlius
vissza nyl elre nyl
HKSZCSPSZV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
2024 - Augusztus
vissza nyl elre nyl
HKSZCSPSZV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
2024 - Szeptember
vissza nyl elre nyl
HKSZCSPSZV
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
2024 - Oktber
vissza nyl elre nyl
HKSZCSPSZV
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
2024 - November
vissza nyl elre nyl
HKSZCSPSZV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
2024 - December
vissza nyl elre nyl
HKSZCSPSZV
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
2025 - Janur
vissza nyl elre nyl
HKSZCSPSZV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
2025 - Februr
vissza nyl elre nyl
HKSZCSPSZV
12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728
2025 - Mrcius
vissza nyl elre nyl
HKSZCSPSZV
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
2025 - prilis
vissza nyl elre nyl
HKSZCSPSZV
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
2025 - Mjus
vissza nyl elre nyl
HKSZCSPSZV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
2025 - Jnius
vissza nyl
HKSZCSPSZV
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

hirdetsek

Médiaszolgáltatóink

A Hajdúnánási Televízió médiaszolgáltatói tevékenységének, valamint műszaki fejlesztésének támogatója

www.aszakkor.hu

nánás pro cultura nonprofit kft

powered by .G.I.-CMS 1.17
admin